رزرواسیون همیارهتل رزرواسیون همیارهتل

رزرو سریع هتل


ساوه

ساوه یکی از شهرها و مناطق باستانی بازمانده از دوره ساسانی است،ساوه از دیر باز محل برخوردهای نظامی ایران بوده در دوره مغول نیز گذرگاه جهانگردان بیگانه شد مارکوپولو ی و نیزی و بسیاری از پیامبران و مبلغان آئینی، بازرگانان، و ایلچیان در گزارشها و نوشته‌های خود از ساوه یاد کرده‌اند. پی آمد حمله مغول کاهش شدید مردم ساوه بوده که کاهش زیاد ماندگاران روستایی و ویران شدن دستگاه‌های آبیاری موجب افت شدید کشاورزی در سرزمین ساوه شد.

%
آخرین تخفیف هتل های ساوه
  • هتل بزرگ بین المللی کاوه -1 درصد تخفیف درخواست رزرو
  • هتل