رزرواسیون همیارهتل رزرواسیون همیارهتل

رزرو سریع هتل


نوشهر

قدیمی‌ترین نام نوشهر سنگ تجن می‌باشد. آغاز شکل گیری نوشهر از روستای گردکل و منطقه شهر پشت بوده که در مجاورت رودخانه گردکل در شمال مسیر راه سرتاسری کناره قرار داشته است،در زمان قاجار به لحاظ نزدیک بودن این روستا به دریا و مناسب بودن ساحل آن جهت پهلوگیری شناورهای تجاری مورد توجه شخصی بنام خاچیک قرار گرفت،و در سال ۱۳۱۸ هجری شمسی و در زمان پهلوی اول با ایجادبندر نوشهر و یک سلسله اقدامات عمرانی با هویت شهری در کنار بافت روستائی به نوشهر تغییر نام یافت.

هتل