رزرو هتل و هتل آپارتمان,رزرو هتل,رزرواسیون همیار هتل رزرو هتل و هتل آپارتمان,رزرو هتل,رزرواسیون همیار هتل
رزرو هتل و هتل آپارتمان,رزرو هتل,رزرواسیون همیار هتل رزرو هتل و هتل آپارتمان,رزرو هتل,رزرواسیون همیار هتل
رزرواسیون همیارهتل

درخواست رزرو گروهی

رزرو گروهی : رزرو گروهی به رزروی اطلاق می شود که تعداد مسافران آن از پانزده نفر بیشتر باشند.
تقاضا می شود در صورتی که تعداد نفرات گروه شما از پانزده نفر بیشتر است اطلاعات خود را در فرم ذیل وارد نمایید در غیر این صورت اینجا را کلیک نمایید.

نام : نام خانوادگی :
شماره همراه : تلفن ثابت :
تعداد نفرات : هزینه ی پیشنهادی هرنفر در هرشب:
شهر مقصد :
از تاریخ : به مدت :
پست الکترونیکی :