رزرواسیون همیارهتل رزرواسیون همیارهتل

رزرو سریع هتل


بیرجند

بیرجند دارای آب وهوایی نیمه بیابانی بوده و دارای زمستانهای سرد و تابستانهای خشک و گرم است. میزان بارش در این شهر با توجه به آب و هوای آن، کم بوده و بیشترین میزان آن، از آذر تا اردیبهشت رخ می‌دهد که در فصل زمستان اغلب به صورت بارش برف است.

هتل